Estiraments

Els ESTIRAMENTS són una part molt important de l’exercici físic ja que ens ajuden a prevenir lesions, agulletes, milloren la  nostra flexibilitat… S’haurien de fer tant abans com després de qualsevol activitat física continuada, en l’escalfament i en la recuperació.

 
 

Què són Els estiraments són un conjunt d’activitats o exercicis que es realitzen abans de qualsevol activitat física (entrenament o competició), amb la finalitat de disposar les funcions orgàniques, musculars, nervioses i psicològiques de l’esport ist  i preparar-lo per a rendir al màxim de les seves possibilitats. Seria convenient que es realitzessin després d’un escalfament a base de carrera suau o exercicis actius. També és convenient fer-ne al finalitzar l’activitat, per tal de recuperar la musculatura, alliberar-la de tensions i ajudar-la a tornar a l’estat inicial.

Com estirar 

– Cal estirar amb una tensió suau i mantinguda, notant un punt de dolor que    no sigui molt gran. És important buscar el punt just de tensió, ja que si és    molt gran podem produir una lesió muscular.

 – Hem d’estar en una posició correcte, on només notem tensió en els músculs  que estem estirant. – Cal aguantar l’estirament un mínim de 10/15 segons fins a 30 segons. 

– No fer moviments bruscos ni rebots, cal que sigui un moviment seguit i  harmònic. És preferible mantenir l’estirament més temps sense arribar molt   lluny que intentar arribar més lluny i no poder mantenir-ho. A poc a poc   veuràs que els músculs es relaxen i pots avançar més en l’estirament.

 – No fer apnees en la respiració (tallar la respiració), sinó que cal respirar  suaument de forma correcta.

 – És millor si seguim un ordre en els estiraments (dels músculs del tren inferior  al superior, o a l’inrevés).

Efectes

1.- Redueixen la tensió muscular provocant una sensació de plaer.

2.- Augmenten les capacitats de moviment.

3.- Ajuden a coordinar millor i milloren l’equilibri.

4.- Disminueixen el risc de lesions i de malalties musculars o òssies.

5.- Milloren les tensions mentals, ja que molts de cops són produïdes per           tensions musculars.

Tipus d’estiraments Podem fer estiraments de molts grups musculars. És important saber quina és la musculatura que més treballarem en cada moment (cames, tronc, braços…) per poder fer estiraments d’aquell grup muscular.Distingirem entre 4 grans zones musculars: cames, tronc, braços i coll. En cadascuna d’aquestes zones hi ha diferents músculs, que es poden estirar d’una manera específica.